Quầy tủ Inox

Tủ Inox nhiều tầng

Chất liệu: Inox 304, không gỉ sét

Xuất xứ: Vinox - Việt Nam

Giá: 19.500.000 VNĐ

Tủ Inox treo tường cửa lùa

Chất liệu: Inox 304, không gỉ sét

Xuất xứ: Vinox - Việt Nam

Giá: 4.500.000 VNĐ

Tủ Inox treo tường cửa mở

Chất liệu: Inox 304, không gỉ sét

Xuất xứ: Vinox - Việt Nam

Giá: 6.900.000 VNĐ

quầy Inox không cửa

Chất liệu: Inox 304, không gỉ sét

Xuất xứ: Vinox - Việt Nam

Giá: 6.800.000 VNĐ

Tủ Inox treo tường không cửa

Chất liệu: Inox 304, không gỉ sét

Xuất xứ: Vinox - Việt Nam

Giá: Liên hệ

Quầy tủ Inox

Quầy tủ Inox

Quầy tủ Inox

Quầy tủ Inox

Quầy tủ Inox

Quầy tủ Inox