Chậu rửa Inox

Chậu inox giật cấp

Chất liệu: Inox 304 đạt tiêu chuẩn An toàn vệ sinh dùng trong thực phẩm

Xuất xứ: Vinox

Giá: 2.100.000 VNĐ

Chậu rửa góc

Chất liệu: Inox 304, không gỉ sét

Xuất xứ: Vinox - Việt Nam

Giá: 8.700.000 VNĐ

Chậu rửa đơn

Chất liệu: Inox 304, không gỉ sét

Xuất xứ: Vinox - Việt Nam

Giá: 6.100.000 VNĐ

Chậu rửa ba ngăn

Chất liệu: Inox 304, không gỉ sét

Xuất xứ: Vinox - Việt Nam

Giá: 9.100.000 VNĐ

Chậu rửa đơn Inox có bàn chờ

Chất liệu: Inox 304, không gỉ sét

Xuất xứ: Vinox - Việt Nam

Giá: 5.800.000 VNĐ

Chậu rửa đơn Inox có lỗ xả rác

Chất liệu: Inox 304, không gỉ sét

Xuất xứ: Vinox - Việt Nam

Giá: 5.800.000 VNĐ

Chậu rửa đôi Inox có lỗ xả rác

Chất liệu: Inox 304, không gỉ sét

Xuất xứ: Vinox - Việt Nam

Giá: 7.700.000 VNĐ

Chậu rửa đơn có vòi phun tráng

Chất liệu: Inox 304, không gỉ sét

Xuất xứ: Vinox - Việt Nam

Giá: 9.000.000 VNĐ

Chậu rửa đôi Inox có bàn chờ

Chất liệu: Inox 304, không gỉ sét

Xuất xứ: Vinox - Việt Nam

Giá: 8.100.000 VNĐ

Chậu rửa đôi Inox

Chất liệu: Inox 304, không gỉ sét

Xuất xứ: Vinox - Việt Nam

Giá: 8.400.000 VNĐ

Chậu rửa Inox

Chậu rửa Inox

Chậu rửa Inox

Chậu rửa Inox

Chậu rửa Inox

Chậu rửa Inox