Bàn ghế Inox

Bàn Inox 2 tầng có gáy

Chất liệu: Inox 304, không gỉ sét

Xuất xứ: Vinox - Việt Nam

Giá: 3.700.000 VNĐ

Bàn Inox có kệ trên

Chất liệu: Inox 304, không gỉ sét

Xuất xứ: Vinox - Việt Nam

Giá: 8.800.000 VNĐ

Bàn Inox có lỗ xả rác

Chất liệu: Inox 304, không gỉ sét

Xuất xứ: Vinox - Việt Nam

Giá: 5.700.000 VNĐ

Bàn Inox có ngăn kéo

Chất liệu: Inox 304, không gỉ sét

Xuất xứ: Vinox - Việt Nam

Giá: 5.900.000 VNĐ

Bàn Inox 3 tầng

Chất liệu: Inox 304, không gỉ sét

Xuất xứ: Vinox - Việt Nam

Giá: 6.900.000 VNĐ

Bàn Inox 2 tầng

Chất liệu: Inox 304, không gỉ sét

Xuất xứ: Vinox - Việt Nam

Giá: 4.200.000 VNĐ

Bàn Inox 1 tầng

Chất liệu: Inox 304, không gỉ sét

Xuất xứ: Vinox - Việt Nam

Giá: 5.400.000 VNĐ

Bàn Inox để gia vị

Chất liệu: Inox 304, không gỉ sét

Xuất xứ: Vinox - Việt Nam

Giá: 4.800.000 VNĐ

Bàn Inox di động

Chất liệu: Inox 304, không gỉ sét

Xuất xứ: Vinox - Việt Nam

Giá: 3.800.000 VNĐ

Bàn Inox di động

Chất liệu: Inox 304, không gỉ sét

Xuất xứ: Vinox - Việt Nam

Giá: 3.500.000 VNĐ

Bàn Inox có kệ thanh

Chất liệu: Inox 304, không gỉ sét

Xuất xứ: Vinox - Việt Nam

Giá: 5.700.000 VNĐ

Bàn Inox có kệ thanh có gáy

Chất liệu: Inox 304, không gỉ sét

Xuất xứ: Vinox - Việt Nam

Giá: 5.800.000 VNĐ

Bàn ghế Inox

Bàn ghế Inox

Bàn ghế Inox

Bàn ghế Inox

Bàn ghế Inox

Bàn ghế Inox