Hệ trang trí Inox trong toàn nhà FPT CNC

Hệ cột Inox trang trí sảnh chính tòa nhà FPT CNC

Chất liệu: Inox 304 xi mạ PVD

Xuất xứ: Vinox

Giá: Liên hệ

Hệ trang trí Inox trong toàn nhà FPT CNC

Hệ trang trí Inox trong toàn nhà FPT CNC

Hệ trang trí Inox trong toàn nhà FPT CNC

Hệ trang trí Inox trong toàn nhà FPT CNC

Hệ trang trí Inox trong toàn nhà FPT CNC

Hệ trang trí Inox trong toàn nhà FPT CNC