• hình 2
  • hình 1
  • hinh
  • Tên hình ảnh

Nội thất Inox

Gia công chân bàn inox

Chất liệu: Inox 304, không gỉ sét được mạ PVD

Xuất xứ: Vinox - Việt Nam

Giá: 2.800.000 VNĐ

Chân bàn mạ PVD

Chất liệu: Inox 304, không gỉ sét được mạ PVD màu sắc theo mong muốn

Xuất xứ: Vinox - Việt Nam

Giá: 4.500.000 VNĐ

Bàn Sofa chân inox

Chất liệu: Inox 304, không gỉ sét được mạ PVD màu sắc theo mong muốn

Xuất xứ: Vinox - Việt Nam

Giá: 8.500.000 VNĐ

Chân bàn trà inox

Chất liệu: Inox 304, không gỉ sét được mạ PVD màu sắc theo mong muốn

Xuất xứ:

Giá: 2.800.000 VNĐ

Chân bàn inox vuông

Chất liệu: Inox 304, không gỉ sét được mạ PVD màu sắc theo mong muốn

Xuất xứ: Vinox - Việt Nam

Giá: 8.900.000 VNĐ

Chân bàn trụ inox

Chất liệu: Inox 304, không gỉ sét được mạ PVD màu sắc theo mong muốn

Xuất xứ: Vinox - Việt Nam

Giá: 2.800.000 VNĐ

Chân bàn inox đẹp

Chất liệu: Inox 304, không gỉ sét được mạ PVD màu sắc theo mong muốn

Xuất xứ: Vinox - Việt Nam

Giá: 8.900.000 VNĐ

Chân bàn Inox

Chất liệu: Inox 304, không gỉ sét được mạ PVD

Xuất xứ: Vinox - Việt Nam

Giá: 6.500.000 VNĐ

Khung chân bàn Inox

Chất liệu: Inox 304, không gỉ sét được mạ PVD

Xuất xứ: Vinox - Việt Nam

Giá: 8.900.000 VNĐ

Khung chân bàn Inox

Chất liệu: Inox 304, không gỉ sét được mạ PVD

Xuất xứ: Vinox - Việt Nam

Giá: 4.100.000 VNĐ

Khung chân bàn Inox

Chất liệu: Inox 304 Nhập khẩu, Không gỉ sét, được mạ PVD (chân không)

Xuất xứ: Vinox - Việt Nam

Giá: 6.000.000 VNĐ

Khung chân bàn Inox

Chất liệu: Inox 304 nhập khẩu, không gỉ sét, mạ màu PVD

Xuất xứ: Vinox - Việt Nam

Giá: 6.800.000 VNĐ

Hệ thống thiết bị Inox Công nghiệp

Hệ thống Bếp Nhà Hàng

Chất liệu: Inox 304, không gỉ sét đảm bảo An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm

Xuất xứ: Vinox - Việt Nam

Giá: Liên hệ

Hệ thống Bếp Nhà Hàng

Chất liệu: Inox 304, không gỉ sét đảm bảo An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm

Xuất xứ: Vinox - Việt Nam

Giá: Liên hệ

Hệ thống Bếp Nhà Hàng

Chất liệu: Inox 304, không gỉ sét đảm bảo An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm

Xuất xứ: Vinox - Việt Nam

Giá: Liên hệ

Hệ thống bếp Nhà Hàng

Chất liệu: Inox 304, không gỉ sét được mạ PVD

Xuất xứ: Vinox - Việt Nam

Giá: Liên hệ

Thiết bị Inox

Kệ thanh Inox trên bàn

Chất liệu: Inox 304, không gỉ sét

Xuất xứ: Vinox - Việt Nam

Giá: 4.900.000 VNĐ

kệ thanh Inox treo tường

Chất liệu: Inox 304, không gỉ sét

Xuất xứ: Vinox

Giá: 1.700.000 VNĐ

kệ phẳng Inox treo tường

Chất liệu: Inox 304, không gỉ sét

Xuất xứ: Vinox - Việt Nam

Giá: 1.800.000 VNĐ

Kệ Inox phẳng trên bàn

Chất liệu: Inox 304, không gỉ sét

Xuất xứ: Vinox - Việt Nam

Giá: 3.200.000 VNĐ

Kệ thanh Inox 4 tầng

Chất liệu: Inox 304, không gỉ sét

Xuất xứ: Vinox - Việt Nam

Giá: 5.000.000 VNĐ

Kệ phẳng Inox treo tường 2 tầng

Chất liệu: Inox 304, không gỉ sét

Xuất xứ: Vinox - Việt Nam

Giá: 3.500.000 VNĐ

Kệ Inox phẳng 4 tầng

Chất liệu: Inox 304, không gỉ sét

Xuất xứ: Vinox - Việt Nam

Giá: 5.700.000 VNĐ

Công trình tiêu biểu

Nội đung đang cập nhật.

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VINOX

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VINOX

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VINOX

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VINOX

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VINOX

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VINOX