Tủ hấp cơm bằng Inox

Tủ hấp cơm 80kg dùng điện

Chất liệu: Inox 304, không gỉ sét

Xuất xứ: Vinox - Việt Nam

Giá: 34.000.000 VNĐ

Tủ hấp cơm 80kg dùng gas

Chất liệu: Inox 304, không gỉ sét

Xuất xứ: Vinox - Việt Nam

Giá: 32.000.000 VNĐ

Tủ hấp cơm 100kg dùng gas

Chất liệu: Inox 304, không gỉ sét

Xuất xứ: Vinox - Việt Nam

Giá: 36.000.000 VNĐ

Tủ hấp cơm 50kg dùng gas

Chất liệu: Inox 304, không gỉ sét

Xuất xứ: Vinox - Việt Nam

Giá: 23.000.000 VNĐ

Tủ hấp cơm 30kg dùng gas

Chất liệu: Inox 304, không gỉ sét

Xuất xứ: Vinox - Việt Nam

Giá: 20.000.000 VNĐ

Tủ hấp cơm 30kg dùng điện

Chất liệu: Inox 304, không gỉ sét

Xuất xứ: Vinox - Việt Nam

Giá: 22.000.000 VNĐ

Tủ hấp cơm 100kg dùng điện

Chất liệu: Inox 304, không gỉ sét

Xuất xứ: Vinox - Việt Nam

Giá: 38.000.000 VNĐ

Tủ hấp cơm 50kg dùng điện

Chất liệu: Inox 304, không gỉ sét

Xuất xứ: Vinox - Việt Nam

Giá: 25.000.000 VNĐ

Tủ hấp cơm bằng Inox

Tủ hấp cơm bằng Inox

Tủ hấp cơm bằng Inox

Tủ hấp cơm bằng Inox

Tủ hấp cơm bằng Inox

Tủ hấp cơm bằng Inox