Kệ Inox

Kệ thanh Inox trên bàn

Chất liệu: Inox 304, không gỉ sét

Xuất xứ: Vinox - Việt Nam

Giá: 0931 849 867 - 0908 153 977

kệ thanh Inox treo tường

Chất liệu: Inox 304, không gỉ sét

Xuất xứ:

Giá: 0931 849 867 - 0908 153 977

kệ phẳng Inox treo tường

Chất liệu: Inox 304, không gỉ sét

Xuất xứ: Vinox - Việt Nam

Giá: 0931 849 867 - 0908 153 977

Kệ Inox phẳng trênbàn

Chất liệu: Inox 304, không gỉ sét

Xuất xứ: Vinox - Việt Nam

Giá: 0931 849 867 - 0908 153 977

Kệ thanh Inox 4 tầng

Chất liệu: Inox 304, không gỉ sét

Xuất xứ: Vinox - Việt Nam

Giá: 0931 849 867 - 0908 153 977

Kệ phẳng Inox treo tường 2 tầng

Chất liệu: Inox 304, không gỉ sét

Xuất xứ: Vinox - Việt Nam

Giá: 0931 849 867 - 0908 153 977

Kệ Inox phẳng 4 tầng

Chất liệu: Inox 304, không gỉ sét

Xuất xứ: Vinox - Việt Nam

Giá: 0931 849 867 - 0908 153 977

Kệ Inox treo ly quầy Bar

Chất liệu: Inox 304, không gỉ sét

Xuất xứ: Vinox - Việt Nam

Giá: 0931 849 867 - 0908 153 977

Kệ Inox

Kệ Inox

Kệ Inox

Kệ Inox

Kệ Inox

Kệ Inox