Kệ Inox

Kệ thanh Inox trên bàn

Chất liệu: Inox 304, không gỉ sét

Xuất xứ: Vinox - Việt Nam

Giá: 4.900.000 VNĐ

kệ thanh Inox treo tường

Chất liệu: Inox 304, không gỉ sét

Xuất xứ: Vinox

Giá: 1.700.000 VNĐ

kệ phẳng Inox treo tường

Chất liệu: Inox 304, không gỉ sét

Xuất xứ: Vinox - Việt Nam

Giá: 1.800.000 VNĐ

Kệ Inox phẳng trên bàn

Chất liệu: Inox 304, không gỉ sét

Xuất xứ: Vinox - Việt Nam

Giá: 3.200.000 VNĐ

Kệ thanh Inox 4 tầng

Chất liệu: Inox 304, không gỉ sét

Xuất xứ: Vinox - Việt Nam

Giá: 5.000.000 VNĐ

Kệ phẳng Inox treo tường 2 tầng

Chất liệu: Inox 304, không gỉ sét

Xuất xứ: Vinox - Việt Nam

Giá: 3.500.000 VNĐ

Kệ Inox phẳng 4 tầng

Chất liệu: Inox 304, không gỉ sét

Xuất xứ: Vinox - Việt Nam

Giá: 5.700.000 VNĐ

Kệ Inox

Kệ Inox

Kệ Inox

Kệ Inox

Kệ Inox

Kệ Inox