Bếp Âu Inox

Bếp Âu 4 họng BO4

Chất liệu: Inox dày 1mm

Xuất xứ: Berjaya - Malaysia

Giá: Liên hệ

Bếp Âu 6 họng có kệ dưới

Chất liệu: Inox dày 1mm

Xuất xứ: Berjaya - Malaysia

Giá: Liên hệ

Bếp Âu 6 họng có lò nướng

Chất liệu: Inox dày 1mm

Xuất xứ: Berjaya - Malaysia

Giá: Liên hệ

Bếp Âu 6 họng BO6

Chất liệu: Inox dày 1mm

Xuất xứ: Berjaya - Malaysia

Giá: Liên hệ

Bếp âu 4 họng có kệ dưới

Chất liệu: Inox dày 1mm

Xuất xứ: Berjaya - Malaysia

Giá: Liên hệ

Bếp Âu 4 họng có chảo chiên và lò nướng

Chất liệu: Inox dày 1mm

Xuất xứ: Berjaya - Malaysia

Giá: Liên hệ

Bếp Âu 4 họng có chảo chiên

Chất liệu: Inox dày 1mm

Xuất xứ: Berjaya - Malaysia

Giá: Liên hệ

Bếp Chiên bề mặt 2 họng có kệ dưới

Chất liệu: Inox dày 1mm

Xuất xứ: Berjaya - Malaysia

Giá: Liên hệ

Bếp Chiên bề mặt 2 họng dùng gas

Chất liệu: Inox dày 1mm

Xuất xứ: Berjaya - Malaysia

Giá: Liên hệ

Bếp Chiên bề mặt 3 họng có kệ dưới

Chất liệu: Inox dày 1mm

Xuất xứ: Berjaya - Malaysia

Giá: Liên hệ

Bếp Chiên bề mặt 3 họng dùng Gas

Chất liệu: Inox dày 1mm

Xuất xứ: Berjaya - Malaysia

Giá: Liên hệ

Bếp Chiên bề mặt 4 họng dùng gas

Chất liệu: Inox dày 1mm

Xuất xứ: Berjaya - Malaysia

Giá: Liên hệ

Bếp Âu Inox

Bếp Âu Inox

Bếp Âu Inox

Bếp Âu Inox

Bếp Âu Inox

Bếp Âu Inox