Thiết bị đông lạnh bằng Inox

Máy làm đá viên berjaya

Chất liệu:

Xuất xứ: Berjaya - Malaysia

Giá: 0987 204 879 - 0908 153 977

Bàn đông 2 cánh Berjaya

Chất liệu:

Xuất xứ: Berjaya - Malaysia

Giá: 0987 204 879 - 0908 153 977

Máy cắt thịt MM75

Chất liệu:

Xuất xứ: b

Giá: 0987 204 879 - 0908 153 977

bàn đông 3 cánh Berjaya

Chất liệu:

Xuất xứ: Berjaya - Malaysia

Giá: 0987 204 879 - 0908 153 977

Bàn mát 2 cánh Berjaya

Chất liệu:

Xuất xứ: Berjaya - Malaysia

Giá: 0987 204 879 - 0908 153 977

bàn mát 2 cánh kính berjaya

Chất liệu:

Xuất xứ: Berjaya - Malaysia

Giá: 0987 204 879 - 0908 153 977

Bàn mát 3 cánh berjaya

Chất liệu:

Xuất xứ: Berjaya - Malaysia

Giá: 0987 204 879 - 0908 153 977

bàn mát pizza

Chất liệu:

Xuất xứ: Berjaya - Malaysia

Giá: 0987 204 879 - 0908 153 977

Bàn mát Salad

Chất liệu:

Xuất xứ: Berjaya - Malaysia

Giá: 0987 204 879 - 0908 153 977

Bàn mát 3 cánh kính

Chất liệu:

Xuất xứ: Berjaya - Malaysia

Giá: 0987 204 879 - 0908 153 977

Kho đông - kho mát

Chất liệu: Inox 304, không gỉ sét

Xuất xứ: Vinox - Việt Nam

Giá: 0987 204 879 - 0908 153 977

Bàn mát có hộc kéo

Chất liệu:

Xuất xứ: Berjaya - Malaysia

Giá: 0987 204 879 - 0908 153 977

Thiết bị đông lạnh bằng Inox

Thiết bị đông lạnh bằng Inox

Thiết bị đông lạnh bằng Inox

Thiết bị đông lạnh bằng Inox

Thiết bị đông lạnh bằng Inox

Thiết bị đông lạnh bằng Inox