Hệ thống hút khói - hút mùi Inox

chụp hút khói hộp

Chất liệu: Inox dày 1mm

Xuất xứ: Vinox - Việt Nam

Giá: 0987 204 879 - 0908 153 977

Chụp hút khói đôi

Chất liệu: Inox dày 1mm

Xuất xứ: Vinox - Việt Nam

Giá: 0987 204 879 - 0908 153 977

Phin lọc mỡ

Chất liệu: Inox dày 0,6mm

Xuất xứ: Vinox - Việt Nam

Giá: 0987 204 879 - 0908 153 977

Chụp hút đơn treo tường

Chất liệu: Inox dày 1mm

Xuất xứ: Vinox - Việt Nam

Giá: 0987 204 879 - 0908 153 977

Co nối ống

Chất liệu: Tôn tráng kẽm

Xuất xứ: Vinox - Việt Nam

Giá: 0987 204 879 - 0908 153 977

Ống dẫn khói

Chất liệu: Tôn tráng kẽm

Xuất xứ: Vinox - Việt Nam

Giá: 0987 204 879 - 0908 153 977

Ống tiêu âm giảm ồn

Chất liệu: Tôn tráng kẽm

Xuất xứ: Vinox - Việt Nam

Giá: 0987 204 879 - 0908 153 977

Hệ thống hút khói - hút mùi Inox

Hệ thống hút khói - hút mùi Inox

Hệ thống hút khói - hút mùi Inox

Hệ thống hút khói - hút mùi Inox

Hệ thống hút khói - hút mùi Inox

Hệ thống hút khói - hút mùi Inox