Thiết bị Inox Công Nghiệp

bếp nướng than đá 5 họng

Chất liệu: Inox dày 1mm

Xuất xứ: Berjaya - Malaysia

Giá: 0987 204 879 - 0908 153 977

Tủ mát 4 cánh Berjaya

Chất liệu:

Xuất xứ: Berjaya - Malaysia

Giá: 0987 204 879 - 0908 153 977

bếp nướng than đá 2 họng có kệ dưới

Chất liệu: Inox dày 1mm

Xuất xứ: Berjaya - Malaysia

Giá: 0987 204 879 - 0908 153 977

Tủ mát 4 cánh Berjaya

Chất liệu:

Xuất xứ: Berjaya - Malaysia

Giá: 0987 204 879 - 0908 153 977

Bếp Chiên nhứng đôi 14 lít dùng gas

Chất liệu: Inox dày 1mm

Xuất xứ: Berjaya - Malaysia

Giá: 0987 204 879 - 0908 153 977

Bếp Chiên nhứng đôi 12 lít dùng điện

Chất liệu: Inox dày 1mm

Xuất xứ: Berjaya - Malaysia

Giá: 0987 204 879 - 0908 153 977

Bếp Chiên nhúng đơn 3 lít dùng điện

Chất liệu: Inox dày 1mm

Xuất xứ: Berjaya - Malaysia

Giá: 0987 204 879 - 0908 153 977

Bếp Chiên nhứng đơn 6 lít dùng điện

Chất liệu: Inox dày 1mm

Xuất xứ: Berjaya - Malaysia

Giá: 0987 204 879 - 0908 153 977

Bếp Chiên nhúng đơn 5 lít dùng điện

Chất liệu: Inox dày 1mm

Xuất xứ: Berjaya - Malaysia

Giá: 0987 204 879 - 0908 153 977

bếp nướng than đá 3 họng có kệ dưới

Chất liệu: Inox dày 1mm

Xuất xứ: Berjaya - Malaysia

Giá: 0987 204 879 - 0908 153 977

Bếp Chiên nhứng đơn 7 lít dùng ga

Chất liệu: Inox dày 1mm

Xuất xứ: Berjaya - Malaysia

Giá: 0987 204 879 - 0908 153 977

Bếp Chiên nhứng đơn 6 lít có quầy dùng điện

Chất liệu: Inox dày 1mm

Xuất xứ: Berjaya - Malaysia

Giá: 0987 204 879 - 0908 153 977

Thiết bị Inox Công Nghiệp

Thiết bị Inox Công Nghiệp

Thiết bị Inox Công Nghiệp

Thiết bị Inox Công Nghiệp

Thiết bị Inox Công Nghiệp

Thiết bị Inox Công Nghiệp