Nội thất Inox

Chân bàn Inox

Chất liệu: Inox 304, không gỉ sét được mạ PVD

Xuất xứ: Vinox - Việt Nam

Giá: 6.500.000 VNĐ

Khung gương Inox

Chất liệu: Inox 304, không gỉ sét được mạ PVD

Xuất xứ: Vinox - Việt Nam

Giá: 1.500.000 VNĐ

Khung gương Inox

Chất liệu: Inox 304, không gỉ sét được mạ PVD

Xuất xứ: Vinox - Việt Nam

Giá: 1.500.000 VNĐ

Khung gương Inox

Chất liệu: Inox 304, không gỉ sét được mạ PVD

Xuất xứ: Vinox - Việt Nam

Giá: 1.600.000 VNĐ

Khung chân ghế Inox

Chất liệu: Inox 304, không gỉ sét được mạ PVD

Xuất xứ: Vinox - Việt Nam

Giá: 12.500.000 VNĐ

Khung chân bàn Inox

Chất liệu: Inox 304, không gỉ sét được mạ PVD

Xuất xứ: Vinox - Việt Nam

Giá: 8.900.000 VNĐ

Khung chân bàn Inox

Chất liệu: Inox 304, không gỉ sét được mạ PVD

Xuất xứ: Vinox - Việt Nam

Giá: 4.100.000 VNĐ

Khung chân bàn Inox

Chất liệu: Inox 304 Nhập khẩu, Không gỉ sét, được mạ PVD (chân không)

Xuất xứ: Vinox - Việt Nam

Giá: 6.000.000 VNĐ

Khung gương inox làm theo yêu cầu

Chất liệu: Inox 304, không gỉ sét được mạ PVD

Xuất xứ: Vinox - Việt Nam

Giá: 4.600.000 VNĐ

Khung chân ghế inox

Chất liệu: Inox 304, không gỉ sét, màu sơn công nghiệp không trầy xước

Xuất xứ: Vinox - Việt Nam

Giá: 2.900.000 VNĐ

Khung chân bàn Inox

Chất liệu: Inox 304 nhập khẩu, không gỉ sét, mạ màu PVD

Xuất xứ: Vinox - Việt Nam

Giá: 6.800.000 VNĐ

Khung chân ghế Inox

Chất liệu: Inox 304, không gỉ sét được mạ PVD

Xuất xứ: Vinox - Việt Nam

Giá: 9.500.000 VNĐ

Nội thất Inox

Nội thất Inox

Nội thất Inox

Nội thất Inox

Nội thất Inox

Nội thất Inox