Dịch vụ

Chính sách

 Tại VINOX chúng tôi xây dựng cho mình những nguyên tắc kinh doanh như sau:
 
1. Chúng tôi luôn tuân thủ luật pháp và các chuẩn mực đạo đức kinh doanh.
2. Chúng tôi tôn trọng khách hàng, giữ mối quan hệ bền vững, lâu dài với các đối tác, hợp tác để đôi bên cùng có lợi.
3. Chúng tôi xây dựng một môi trường làm việc an toàn, thân thiện và sáng tạo đồng thời tạo được phúc lợi xã hội cho toàn thể nhân viên.
4. Chúng tôi xây dựng văn hóa doanh nghiệp trong sạch và lành mạnh.
5. Chúng tôi quan tâm đến bảo vệ môi trường, sức khỏe và sự an toàn, là một doanh nghiệp có trách nhiệm với xã hội.

Các tin khác
  Tư vấn thiết kế (11.10.2017)
  Bảo hành (20.01.2016)

Chính sách

Chính sách

Chính sách

Chính sách

Chính sách

Chính sách